Skip to main content
Electrolux | Help and Support

GSM modul 27/7 mister forbindelsen og lyser rød

Hvis du oplever at 24/7 boksen lyser rød for manglende GSM netværk, bør man resette kontrolboksen

Reset af 24/7 boks

Hvis du ønsker at slette samtlige indstillinger i din ControlBox24/7 kan det gøres enkelt ved, at gendanne fabriksindstillingerne. For at udføre dette, følg trinnene herunder..

  • Gendannelse af fabriksindstillinger:

1. Frakobl den eksterne strømforsyning og sluk batteriafbryderen under SIM-kortlåget.
2. Hold begge knapperne nede på enhedens højre side (knapperne, GSM Test & IR Test) samtidigt med, at den eksterne strømforsyning tilsluttes.
3. Når samtlige indikatorer på enhedens forside blinker hurtigt, slipper du knapperne på siden.
4. Din ControlBox24/7 er nu gendannet til fabriksindstillingerne.
 

Sende netværk

Vi er blevet opmærksomme på at f.eks. Telenor og Telia er ved at sammenlægge deres to sendenetværk til et og, at der derfor kan forekomme afbrydelser som kan være årsagen til at controlboxen mister GSM signalet og derfor begynder at lyse rødt, for GSM fejl.

Derfor anbefaler at du (evt. midlertidigt) skifter abonnement, til et af de selskaber som bruger TDC’s netværk

Dette er for at udelukke at fejlen skyldes omstændigheder, som Electrolux ikke har indflydelse på.

Hvis ovenstående ikke løser problemet, kan du kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.

  • Report error code: XX