Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ingen vand i beholder på tørretumbler

Lysdioden for vandbeholderen

Denne lysdiode er altid tændt ved slutningen af tørreprogrammet for at minde dig om, at tømme vandbeholderen efter hvert tørreforløb (kun til tørretumblere med kondensator og varmepumpe).

Det er normalt, hvis lysdioden for vandbeholderen lyser efter det første tørreforløb, og der ikke er vand i vandbeholderen. Vandet opsamles først i en stor beholder, inden det pumpes til vandbeholderen. Hvis lysdioden stadig lyser, efter maskinen slukkes og tændes igen, eller hvis den lyser tidligt i programmet, er der vand i overløbsbeholderen. Hvis tørretumbleren er sluttet til afløbet ved hjælp af en slange, er den muligvis ikke blevet tilsluttet korrekt eller der er en løkke / knæk på slangen, fordi afløbsslangen ikke er blevet afkortet. På mange maskiner kan lampen slås fra, hvis din maskine er tilsluttet afløb. Hvis maskinen ikke er i vatter kan det også få lampen til at lyse.

Er den omgivende temperatur på mellem +5 grader C og +35 grader C

Hvis den omgivende temperatur er for lav eller for høj, virker tørretumbleren eventuelt ikke korrekt. Placer tørretumbleren i et rum med en passende rumtemperatur

Hvis tørretumbleren er placeret i et rum, skal du sørge for, at rumtemperaturen er mellem +5 °C og +35 °C. Hvis rumtemperaturen ikke er mellem disse værdier, fungerer tørretumbleren muligvis ikke korrekt og vil ikke varme op. Opvarm det rum, hvor din tørretumbler er opstillet indtil der er opnået en passende rumtemperatur, eller flyt tørretumbleren til et andet rum med en passende rumtemperatur og prøv maskinen igen.

Overfyldning

Overfyldning af produktet kan medføre en reduktion i varmecirkulationen omkring tøjet og igennem maskinen. Maskinen afbryder opvarmningen hvis luftcirkulationen spærres,  for at undgå overophedning.

Omfordel fyldningsmængden og prøv igen, at starte tørreprogrammet.

Rengøring og vedligeholdelse

Hvis filtrene, kondensatoren, varmeveksleren ikke er ren er det ofte årsagen til, at maskinen ikke varmer op, forlængede tørretider eller øget energiforbrug

Information om rengøring og vedligeholdes af netop din maskine, kan du finde i din brugsanvisning. Hvilke filtre, steder du skal rengøre og vedligeholde, er afhængig af den tørretumbler type du har.

I nedenstående kan du se nogle eksempler på eller små fif til, hvordan det kan gøres

Filter i dør

Filter i dør eller lågeåbning, skal rengøres efter hver tørring ellers er der risiko for, maskinen ikke varmer op eller maskinen blokeres af fnug andre steder. Når du regører filtrene er det optimalt, at skylle dem under rindende vand og derefter holde dem op mod lyset for, at kontrollerer om du frit kan kigge igennem dem. Hvis du ikke kan kigge frit igennem dem kan årsagen være kalk eller fastbrændt skyllemiddel. Hvis du ikke kan rengøre filtrene kan det være nødvendigt, at du køber nogle nye filtre så maskinen igen kan tørre optimalt og med laveste energiforbrug.

  • Du kan finde filtre, reservedele, tilbehør eller plejemidler i vores webbutik

 Dryer clean filter door.jpg

Det er også en god ide at støvsuge i filterområdet med jævne mellemrum.

Varmeveksler 

På tørretumblere med varmepumpe skal rummet omkring varmeveksleren jævnligt rengøres for, at sikre optimal tørring og lavt energiforbrug. Varmeveksleren finder du bag klappen i bunden, under  døren. Vandfilteret (hvis maskinen har et) udtages og skylles under en vandhane.

Varmeveksleren og rummet omkring, støvsuges godt med jævne mellemrum. Det kan være nødvendigt først, at blodgøre gammel fnug med lidt sulfuvand, vente ca. 10-30 min og derefter fjerne fnuggen med en blød børste i metalribbernes retning, så de ikke bøjes.

Eksempel:

Dryer clean HP exchanger.jpg

Kondensator

På kondenstørretumblere med almindeligt varmelegeme (uden varmepumpe) ,skal kondensatoren og og rummet omkring den jævnligt rengøres for, at opnå optimal tørring og lavt energiforbrug. Kondensatoren finder du bag klappen i bunden, under døren. Kondensatoren udtages og skylles ren under en vandhane. Det er også en god ide samtidig, at rengøre rummet omkring kondensatoren.

Eksempel:

Dryer clean condenser.jpg

Kontroller om maskinen varmer

Inden du evt. bestiller teknikerbesøg er det vigtigt, at kontollerer om maskinens varmesystem er ok

Rengør maskinen først og dernæst start et tidsprogram på mindst 120 min. uden tøj i maskinen. Efter 1 time åbnes lågen og mærk om der er varme i tromlen (med minimum 20 tilbage i displayet). Hvis der er varme i tromlen er varmesystemet ok. - man kan på varmepumpe tumblere typisk også høre suselyde ,væskelyde fra maskinen når den stoppes.

Hvis der efter 1 time på tidsprogram ikke er opvarmning skal maskinen undersøges af en tekniker.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.