Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørretumbler viser fejl E60 og varmer ikke

Problem:
  • Tørretumbleren viser fejlkode E60 og varmer ikke.
  • Det angiver et opvarmningsproblem.
Gælder for:

• tørretumbler med aftræk
• kondenstørretumbler
• tørretumbler med varmepumpe

Løsning:

1. Sørg derefter for at tørretumbleren ikke er indbygget i f.eks. et lukket kabinet uden ventilation.

Tørretumbleren kan monteres som en fritstående enhed eller under køkkenbordet med passende plads. Se brugsanvisningen eller installationsbrochuren, der følger med produktet. Du kan downloade brugsanvisningen her.

2. Installér maskinen i et rum med tilstrækkelig plads og god ventilation:

Hvis tørretumbleren installeres i et rum, som er for lille, kan der dannes kondens.

Vær sikker på at rummet er stort nok (mere end ca. 10-12 m2).
Tørretumbleren kan hurtigt gøre små rum meget varme, og luftfugtigheden vil danne kondens på overflader med en lav temperatur.
Problemet kan i mange tilfælde løses med god ventilation, for eksempel ved at åbne et vindue eller en dør under tørringsprocessen.
3. Rengør filtrene og lugetætningen.

Hvis maskinens filtre, kondensator og lugetætning ikke er rene, kan de skabe unødvendigt meget fugt i rummet. Se brugsanvisningen for yderligere oplysninger. Du kan downloade brugsanvisningen her.

4. Kontakt Electrolux Service

Hvis de ovenstående råd ikke løste problemet, anbefaler vi, at du bestiller besøg af en servicetekniker.

BEMÆRK: Afhængig af problemet kan du kan blive bedt om betaling for et servicebesøg, også i garantiperioden.
Notér den rapporterede fejlkode, og oplys den, når du bestiller teknikerbesøg. Det vil ikke løse dit problem, men det vil hjælpe vores tekniker med at finde årsagen til problemet.

Advarsel! Undgå at bruge produktet, før problemet er fuldstændigt løst. Træk maskinens stik ud af stikkontakten, og sæt det ikke i igen, før du ved, at det er sikkert.