Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørretumbleren starter ikke igen efter sidste tørreprogram.

Er stikket til vaskemaskinen sat i kontakten og er den tændt

Kontroller at stikket er sat og at stikkontakten er tændt

Virker et andet produkt i samme stikkontakt

Du kan kontrollere om der er strøm på stikkontakten ved, at tilslutte et andet apparat til kontakten og se om det virker som det skal. Hvis stikkontakten ikke virker, kan du kontakte en lokal elektriker for, at få hjælp til at løse problemet

Er et af dine relæer er slået fra eller sikring sprunget

Nulstil automatsikring/HPFI/HFI eller udskift sikringen i din sikringstavle.

Du kan nulstille automatsikringer/HPFI/HFI ved at skubbe knappen til positionen "ON" (TIL). Hvis du ikke er sikker på, hvad du skal gøre for at udskifte sikring, kan du kontakte din lokale elektriker for at få hjælp.

Blinker start/pause-knappen

Hvis dit produkt har et display, kan du se nedtællingen til tiden for udskudt start. Hvis produktet ikke har et display, blinker der et lys i nærheden af et tidsymbol, f.eks. 4t-8t-12t.

Hvis udskudt start er aktiveret, og du ønsker at starte maskinen med det samme, er det muligt at deaktivere funktionen for udskudt start. For at deaktivere indstillingen for udskudt start, skal du slukke for maskinen og tænde den igen. Hvis dette ikke løser problemet, kan du finde information om udskudt start i din brugsanvisning.

Nulstilling

Nogle gange kan problemet løses ved at resette maskinen. Dette gøres ved, at afbryde strømmen til maskinen og tilslutte igen efter ca. 20-30 sekunder.

Prøv herefter om maskinen virker normalt igen.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.