Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Rengøring af vaske-/tørremaskinen

Sluk apparatet og træk stikket ud, før du foretager vedligeholdelse. Afmonter ikke elektriske eller funktionelle komponenter, da det kan påvirke garantien.

Rengøring af vasketørremaskinen

Det anbefales at rengøre maskinen kun med sæbe og vand. Blødgøringsmiddel i rengøringsmidler kan påvirke plastik og gøre det skørt og revnet. Se evt. mere information og  anvisninger i at vedligeholde af mskinen i din brugervejledning. 

 • Udfør 95°C vedligeholdelsesvask for at undgå ubehagelig lugt.
 • Rengør trævlefilteret
  • Sluk for apparatet.
  • Åbn filterlågen og sæt drypbakken nedenunder.
  • Tøm maskinen for vand ved at løsne filteret.
  • Træk filteret ud. Drej det flere gange mod uret, med hånden eller en tang.
  • Rengør filteret under løbende vand og monter det igen. Rengør pumpevingen ved, at dreje vingen med en blyant, hvis den er synlig. Se brugsanvisningen.
  • Spænd filteret igen.
  • Luk lågen til filterholderen.

Eksempel:

Wash clean filter front short.jpg

Nu er maskinen klar til brug. Næste gang du vasker, kontrolleres der for utætheder. På visse modeller er der indbygget rengøringsprogram, som kan aktiveres med tryk på en knap. Se brugsanvisningen.

Rengøring af beholderen til vaskemiddel

Fjern spild eller rester i hvert rum ved at skylle med varmt rindende vand. Fjern skuffen og brug en gammel tandbørste til at fjerne snavs og indtørret sæbepulver.

Eksempel:

Wash clean soap drawer.jpg

Rengøring af vaskemaskinens pakning:

 1. Gummipakningerne på vaskemaskinen dækkes ofte af mørke eller sorte mugpletter. Mug fjernes med natriumkarbonat, tykflydende afkalknings- eller opvaskemaskinmiddel, som kan opløse mugrester og sæberester. Sørg for at bruge gummihandsker og beskyttelsesbriller under rengøringen.

Udvendig:

 • Vaskemaskinerne fremstilles ofte med emalje. Den bedste løsning til at gøre maskinen ren er med en klud vædet i mildt universalrengøringsmiddel eller opvaskemiddel.
 • Tør omhyggeligt af langs ydersiden af vaskemaskinen. Der kan være fnug og sprøjt af vaskepulver, som har dannet tykke fedtpletter på apparatet. Lidt varmt vand og en klud er normalt nok til at rengøre området. Prøv at gøre hjørner og kanter rene med en vatpind.

ANVEND IKKE KRAFTIGT RENGØRINGSMIDDEL MED SLIBEMIDDEL

Kalk

 • Oplever du kalkaflejringer, skal maskinen afkalkes.

Du kan finde anbefalede afkalkningsmidler, rengøringsprodukter eller reservedele i vores webbutik.