Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pakning i vaskemaskinens luge er bøjet/snoet eller utæt

Beskadiget lugepakning skyldes normalt:

  • Overfyldning af maskinen
  • Tøj, har været i klemme mellem pakning og luge i starten af vaskeprogrammet.

Udskiftning af ødelagt eller utæt dørpakning, skal gøres af en tekniker.

For at løse problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.