Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dør på vaskemaskine lukker ikke ordenligt

Maskinen ikke i vatter

Døren kan være svær at lukke hvis maskinen ikke er i vater. Maskinen kan sættes i vatter ved hjælp af stillefødderne under apparatet og dernæst kontrollerer med et vaterpas.

Wash level.jpg

For meget tøj i maskinen

Hvis der er for meget tøj i maskinen (overfyldt ) så kan tøjet trykke så meget på døren, at den ikke kan lukkes helt.

Tøj i klemme

Problemet kan skyldes der er tøj i klemme mellem lugebælgen og dørglas. Kontroller om der ligger tøj i klemme og fjern evt. noget tøj fra tromlen før programmet genstartes.

Børnesikring

Problemet kan skyldes at den mekaniske børnesikring i døren er aktiveret. (hvis maskinen har en sådan) Deaktiver børnesikringen med en mønt eller lignende og prøv igen.

Wash door frame child lock.jpg

Dørlås defekt

Hvis ovenstående ikke løser problemet er dørlåsen muligvis defekt og skal udskiftes. En tekniker kan udskifte låsen for dig.

Du kan bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.