Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Fjernelse af kalkaflejringer

Årsager til afkalkning:

Tromlen kan se fin og skinnende ud indeni, men ofte er den alligvel voldsomt tilkalket på bagsiden, hvilket ikke umiddelbart er synligt. Hvis maskinens varmelegeme dækkes af kalkaflejringer, kan det påvirke maskinen på følgende måde:

  • Det vil tage længere tid at opvarme vandet.
  • Energiforbruget vil stige.

Varmelegemets levetid reduceres markant.

  • Varmelegemet kan brænde sammen.
  • Maskinens pakninger kan blive beskadiget.


Kalkaflejringer kan skyldes vandets "hårdhed”. Jo hårdere vandet er, jo større er risikoen for kalkaflejringer.

  • Vandets hårdhed kan variere i visse områder. Det skyldes vandtilførsel fra forskellige kilder, afhængig af det aktuelle forbrug i lokalområdet. Kontakt vandværket eller kommunens tekniske forvaltning/afdeling for at få oplyst hårdheden på dit vand.
  • For at forebygge tilkalkning, afkalkes maskinen jævnligt og som anført i nedenstående tabel der tager udgangspunkt i vandets hårdhed (°dH)
Afkalkningsfrekvens:

For at opnå bedre ydeeevne og beskytte vaskemaskinen, anbefaler vi regelmæssig afkalkning med et afkalkningsprodukt fra Electrolux. Hvor ofte maskinen skal afkalkes, afhænger af vandets hårdhed og af hvor mange gange, der vaskes dagligt. Se tabellen for detaljeret information:

Afkalkningshyppighed

Hårdhed i °dH

Specifikationer for vands hårdhed

< 2 vaske/dag

2-4 vaske/dag

> 4 vaske/dag

0-4

Ekstremt blødt

-

-

-

4-8

Blødt

-

-

En gang årligt

8-12

Mellemhårdt

Hver 6. måned

Hver 6. måned

Hver 6. måned

12-18

Rimeligt hårdt

Hver 6. måned

 

Hver 3. måned

Hver 3. måned

> 18

Hårdt

Hver 3. måned

Hver 2. måned

Hver måned

 

Fjernelse af kalkaflejringer:
  • Vi anbefaler et afkalkningsmiddel fra Electrolux. Detaljeret information fremgår af den vejledning, der følger med vores afkalkningsprodukter.

Afkalkningsmidler, plejemidler og tilbehør kan du finde i webbutikken