Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vasketiden skifter i displayet

Vaskemaskinen estimerer vasketiden ud fra den aktuelle fyldning og typen af vasketøj - og viser den forventede vasketid. Den vasketid, der vises i displayet, kan reduceres eller øges for at opnå det bedste vaskeresultat med mindst muligt energiforbrug.

  • Funktionen 'Spar tid'/'Save Time' reducerer vasketiden. Se detaljeret information i din brugervejledning.
  • En ujævn fyldning forlænger programmets varighed. Det er normalt for vaskemaskiner
  • Ændring af tøjtype i forhold til det valgte vaskeprogram kan påvirke vasketiden.
  • En gradvis forlængelse af vasketid reducerer energiforbruget. Den forbedrede opvarmningsfase sparer energi, mens en længere vasketid omvendt sikrer samme resultater (navnlig ved vask af normalt snavset vasketøj).
  • Hvis vaskemaskinen har en vægtsensor, er det vigtigt, at du tænder for maskinen og vælger program, inden du kommer vasketøj i maskinen. I så fald virker vægtsensoren korrekt.

Optimering/ændring af vasketid under vask, er normalt og kke en fejl på vaskemaskinen.