Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Ovnglas sprunget i lågen

I ovne og komfurer anvendes der et soda-kalk basseret hærdet glas. Det anvendes i flere typer ovne / komfurer, beregnet til almindeligt husholdningsbrug. Fremstillingsprocessen for denne type glas sikrer, at hvis der opstår et brud, vil der være et forudbestemt antal glasfragmenter pr. m2 med henblik på at minimere risikoen for, at man skære sig, på store syle-spidse glasstykker.
Altså går glasset i rigtigt mange stykker for, at øge sikkerheden så man ikke kan skære sig på glasstykkerne.

Desværre er det praktisk talt umuligt at fastslå den præcise årsag til bruddet på glasset, ej heller ved analyse af glasstumperne vil man med rimelighed kunne finde, den præcise årsag / påvirkning som fik glasset til at krakkelere på det givende tidspunkt.                   
En eller flere af nedenstående muligheder kan dog være årsagen til, at ovnglasset kan krakkelere eller sprænger: 
 
a) Hvis glasset har været tørret af med en fugtig kold klud, mens der stadig har været restvarme i glasset.
 
b) Hvis glasset bliver stødt eller får et slag på et tidspunkt i løbet af produktets levetid, måske fra af en genstand af metal eller keramik. Som følge heraf kan der opstå spændinger i glasset som kan udløses på et vilkårligt tidspunkt.
 
c) Hvis den åbne ovndør bruges som frasætningsplads når fade eller ligende tages ud / sættes ind i ovnen. På ovne med teleskopudtræk er der også risiko for, at døren lukkes inden begge teleskobudtræk er helt skubbet ind på plads, bagerst i ovnrummet, så at metallet støder mod glasset.

  • Hvis  skaden først opstår flere år efter ibrugtagening, må man med rette kunne formode at årsagen skal findes i en af ovenstående grunde.

Du kan kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.

Reservedele, tilbehør og plejemidler kan du finde i webbutikken

  • Report error code: BG

 

  • Was this article helpful?