Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Damp rengøring af ovn, rengøring af dampovn, damp rense program

Rengøringsvejledning til kombi dampovne med synlig dampgenerator i bunden af ovnen.

Det er vigtigt at ovnen er kold, når programmet startes. Hvis ovnen er varm, virker dampen ikke så hurtigt.

  1. Følg fremgangsmåden i ovnens display. Rengøringsprocessen med damp varer 15 minutter.

  2. Spray ovnrummet med et ovnrensemiddel som bl.a kan købes i Webbutikken

  3. Lad ovnrensemidlet virke i ovnrummet i min. 2 timer - gerne flere, f.eks. natten over.

  4. Kør damp rense programmet igen og tøm dampgeneratoren for rensemiddel og fedt når programmet er slut.

Tør ovnrum , ribber og låge af med en opvredet klud. Puds evt. lågen med et vinduespudsemiddel.

Rengøringsprocess

Selve rengøringsprocessen med damp:

  • Efter 2 minutter begynder man at kunne se damp indvendig på ovnlågen

  • Efter 5 minutter er det svært at se ind i ovnrummet. Der løber vanddråber ned indvendigt på ovnlågen.

  • Efter 7 minutter begynder dampen langsomt at forsvinde og man kan bedre se ind i ovnrummet.

  • Fra 7. minut til slut forsvinder dampen mere og mere.

  • Der er fugt i ovnrummet når porgrammet slutter efter 15 minutter

Eksempel efter damp rengøring:

Ovn damprens.png

Du kan finde egnede rense og plejemidler i webutikken

  • Report error code: XX