Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Jeg har et dørtrin/en dørtærskel, er det et problem for støvsugeren?

 

Nej, støvsugeren genkender gulvets forskelle, for eksempel trapper og dørtærskler. Robotten kan beregne og bestemme, hvor den kan bevæge sig sikkert. Bemærk: i nogle tilfælde, f.eks. forskelle i gulvet, eller hvis dørtrinnet ikke er symmetrisk, kan det skabe et problem for robotten, når den vender tilbage (den kan sætte sig fast på toppen, hvis trinnet ikke er symmetrisk).