Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hvordan fjerner/skifter jeg batterierne?

 

Batterirummene findes på robottens underside. Brug en skruetrækker (PH2) til at skrue batterirummenes låg af. Udskift batteripakkerne, og sæt batterirummets låg på plads. Forsigtig! Sørg for at udskifte de to batteripakker samtidigt. Brug kun originale batterier fra forhandleren. (Brugsanvisning side 15. Sådan skifter du batterier). Batterier skal fjernes og bortskaffes på en sikker måde, før du bortskaffer maskinen.