Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Sådan deaktiveres opvaskemaskinens AirDry

 

Problem
  • Sådan deaktiveres ""AirDry"" i opvaskemaskine 
Gælder 
  • opvaskemaskiner med ""AirDry""-funktion
Løsning 
  • Se trin-for-trin vejledningen til hvordan du deaktiverer ""AirDry""-funktionen:


BEMÆRK:  Metoden kan være forskellig afhængigt af hvilken type betjeningspanel opvaskemaskinen har. Hvis betjeningspanelet ser anderledes ud end på den grafiske fremstilling nedenfor, bedes du se i produktets brugsanvisning.   

1. For at deaktivere ""AirDry""-funktionen skal maskinen være i programvalgtilstand.    


BEMÆRK:  Maskinen er i programvalgstilstand, når programlampen  er tændt, og displayet viser programmets varighed. Når du aktiverer programmet, står det normalt i programvalgstilstand. Er dette ikke tilfældet, kan du indstille programvalget på følgende måde: Tryk samtidigt på K1 og K2, indtil maksinen er i tilstanden for programvalg.  

2. Indstil brugertilstanden ved at trykke samtidigt på K3 og K4, og hold dem nede, indtil kontrollamperne L1, L2 og L3 begynder at blinke, og displayet er tomt.

3. Tryk på K3  • Kontrollamperne L1 og L2 slukkes.  

• Kontrollampen L3 bliver ved med at blinke.  

• Displayet viser den aktuelle indstilling: Io = AirDry aktiveret.  

4. Tryk på K3 for at ændre indstillingen: Oo = AirDry deaktiveret. 

5. Tryk på tænd-/sluk-knappen for at bekræfte indstillingen.

airdry.png

Tip

Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her