Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Opvaskemaskinen viser fejlkode AL5, C1, F1, i10 eller i11, bipper en enkelt gang, eller advarselslampen blinker en enkelt gang

 

Problem
 • Opvaskemaskinen viser fejlkode AL5, C1, F1, i10 eller i11, bipper en enkelt gang, eller advarselslampen blinker en enkelt gang.
Gælder
 • Fritstående opvaskemaskine 
 • Integreret opvaskemaskine 
Løsning
 1. Tjek vandtilførslen  Tjek hovedvandtilførslen ved f.eks. at åbne en vandhane. Kontakt dit vandværk for nærmere information, hvis der ikke løber vand ud af hanen.
 2. Kontrollér, om vandhanen til opvaskemaskinen er helt åben  Hvis vandtilførslen er lukket, skal du slukke for strømmen til opvaskemaskinen og åbne vandtilførslen helt. Tænd opvaskemaskinen igen, og vælg et program. Tryk på startknappen for at starte opvaskemaskinen.
 3. Kontrollér, om du bruger mere end én maskine, der skal bruge vand  Hvis mere end én maskine kører og bruger vand, kan det medføre, at vandtrykket bliver for lavt til opvaskemaskinen. Prøv at bruge opvaskemaskinen, uden at andre maskiner, der er afhængige af vand, kører.
 4. Kontrollér vandtilførselstrykket  Kontrollér, om du kan fylde en 10 liters spand med vand fra hanen på 1 minut/en 5 liters spand på 30 sekunder. Hvis det ikke er muligt, er vandtrykket for lavt til opvaskemaskinen, og du skal kontakte dit vandværk.
 5. Rengør filteret i opvaskemaskinens tilløbsslange hvor den er skruet på vandhanen.
 6. Kontrollér tilløbsslangen for knæk eller vrid. Hvis tilløbsslangen er bøjet, vredet eller beskadiget, skal du omgående tage opvaskemaskinens stik ud af kontakten og lukke for vandtilførslen. Hvis slangen er beskadiget, skal maskinen efterses og repareres af en servicetekniker.
 7. Tjek om filteret i tilløbsslangen er tilstoppet  Tilløbsslangen sidder i forbindelsesstykket ved siden af hanen/ventilen. Luk for vandhanen, før du fjerner tilløbsslangen. Tilløbsslangens filter skal være rent og fri for kalkaflejringer, se brugermanualen for oplysninger om, hvordan du fjerner og renser filteret. Efter rensning og montering af filteret i tilløbsslangen skal du tilslutte slange og køre et valgt program.
 8. Kontrollér afløbssystemet
  -Filtrene er rene. Du kan læse mere om rengøring og vedligeholdelse i brugermanualen. Du kan downloade brugermanualen her.
  -Maskinens afløb er placeret i korrekte højde over gulvet.
  - Se hvordan du løser afløbsproblemer her
  Du kan også finde mere information om afløbsinstallation i din installationsvejledning i brugsanvisningen her
 9. Tjek at lukkeproppen er fjernet fra afløbet. (hvis opvaskemaskinen er installeret eller flyttet for nyligt).  Lukkeproppen skal fjernes fra vandlåsen. Åbn indløbet, hvor afløbsslangen er forbundet til vandlåsen, fjern lukkeproppen, og tilslut vandlåsindgangen igen.
 10. Kontakt Electrolux Service
  Hvis ovenstående råd ikke løser problemet, anbefaler vi, at du booker besøg af en servicetekniker.
  Advarsel: Vi anbefaler, at du undgår at bruge produktet, indtil problemet er fuldstændigt løst. Træk stikket ud af stikkontakten, og sæt det ikke i igen, før du er sikker på, at det er sikkert.    
Tip

Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her


 

 


Bemærk: Afhængigt af problemet kan et servicebesøg, selv under reklamationsperioden, være mod betaling.
Reparation på reklamationsret forudsætter at, produktet er korrekt installeret, vedligeholdt, brugt i overensstemmelse med brugsanvisningen og at, udefrakommende hændelser - f.eks. lynnedslag, skadedyr osv. - ikke er årsag til fejl på produktet.

Book et besøg af en servicetekniker online her.