Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Opvaskemaskinen varmer ikke vandet op

Problem


Opvaskemaskinen varmer ikke vandet op.


Gælder for:

 

  • integreret opvaskemaskine
  • fritstående opvaskemaskine

Løsning


1. Nulstil maskinen

Træk opvaskemaskinens stik ud, vent 1 minut og sæt stikket i igen.
Du kan også slukke for strømmen med sikringerne på HFI/HFPI relæet.
Har du har haft maskinen trukket ud og skubbet på plads igen, er det vigtigt at sikre, at ingen slanger er bøjede eller ødelagte, og at hanen er helt åben. 
Tænd opvaskemaskinen, vælg et program og start.
Hvis programmet starter og stopper normalt, er problemet løst.
2. Start et intensivt opvaskeprogram og kontroller om maskinen er varm indeni, når vasken afsluttes. 

3. Kontakt Electrolux Service

Hvis de ovenstående råd ikke løser problemet, anbefaler vi, at du bestiller besøg af en servicetekniker

 

 
BEMÆRK: Afhængig af problemet kan du kan blive bedt om betaling for et servicebesøg, også i garantiperioden.

 
 Advarsel: Undgå at bruge maskinen, før problemet er fuldstændigt løst. Træk maskinens stik ud af stikkontakten, og sæt det ikke i igen, før du ved, at det er sikkert.