Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Opvaskemaskinen starter ikke

 

Problem
  • Opvaskemaskinen starter ikke opvaskeprogrammet
  • Opvaskemaskine begynder ikke at vaske op
Gælder
  • integreret opvaskemaskine 
  • fritstående opvaskemaskine 
Løsning

1. Kontrollér, at lågen er helt lukket  Åbn og luk lågen igen. Hvis der lyder et klik, er det tegn på, at lågen er lukket korrekt.  

2. Kontrollér at udskudt start er deaktiveret  Se brugermanualen for detaljerede anvisninger vedrørende deaktivering af denne funktion.   

3. Tjek om det forrige program stadig er i gang  Hvis et program stadig kører, skal det annulleres, før næste program sættes i gang. Læs afsnittet om annullering af et program i opvaskemaskinens brugermanual. På visse modeller viser displayet, hvordan du nulstiller et program. Du kan downloade brugermanualen her.  

4. Kontrollér om indstillingerne "Ultra lydsvag" eller “Nat" er valgt:  Disse indstillinger giver lange pauser på op til 20 minutter i opvaskeprogrammet. Programmet kan stadig være i gang.  

5. Tjek om der er alarm-LED'er, akustiske alarmer eller fejlkoder:  Fejlkoden kan være en blinkende LED, en serie bip eller en kode i displayet. Se brugermanualen for nærmere oplysninger om, hvordan problemet løses.  Du kan downloade brugermanualen her.  

6. Kontrollér for mulige problemer med strømmen:  

  • Tjek at maskinens stik er sat i stikkontakten, og at der er tændt. 
  • Sæt en anden enhed i samme stikkontakt for at sikre, at den er strømførende. 
  • Kontakt en lokal elektriker for at få løst problemet, hvis stikkontakten ikke fungerer. 

7. Kontrollér om HFI/HFPI relæet er slået fra - eller om der er gået en sikring.  Nulstil HFI/HFPI relæet/fejlstrømsafbryderen eller udskift sikringen Du kan nulstille HFI/HFPI relæet ved at trykke/vippe kontakten til position "ON" 

8. Kontakt Electrolux Service  
Hvis de ovenstående forslag ikke løser problemet, anbefaler vi, at du booker besøg af en servicetekniker.

 Tip

Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her


 

 


Bemærk: Afhængigt af problemet kan et servicebesøg, selv under reklamationsperioden, være mod betaling.
Reparation på reklamationsret forudsætter at, produktet er korrekt installeret, vedligeholdt, brugt i overensstemmelse med brugsanvisningen og at, udefrakommende hændelser - f.eks. lynnedslag, skadedyr osv. - ikke er årsag til fejl på produktet.

Book et besøg af en servicetekniker online her.