Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Min opvaskemaskine er beskidt indvendig - hvad skal jeg gøre?

 

Problem
 • Min opvaskemaskine vasker ikke rent
 • Der er stadig skidt på servicen, glas og bestik efter det er vasket op i opvaskemaskinen
 • Min opvaskemaskine er beskidt indvendig
Gælder
 • Fritstående opvaskemaskine
 • Integreret opvaskemaskine
Løsning
 1. Anvend det rigtige opvaskeprogram.
  Vaskeresultaterne kan være utilfredsstillende på grund af forkert programvalg. Forvask er f.eks. programmeret til hurtig skylning af opvasken, og uden der bruges opvaskemiddel. 30 min program er uden tørring og kun til let og helt frisk snavset service og bestik. Lange standard programmer bruges til let, normalt eller meget snavset service og med det mest effektive og bedste resultat. Optimalt vaske og tørreresultat kan opnås på Intensiv eller Auto programmet.
 2. Sørg for at opvaskmaskinen er indstillet korrekt. Følg anvisningerne i din brugsanvisning for indstillingen  af hårdt vand. (Indstilling af blødgøring)
  Forkert indstilling vil typisk give hvid belægning og pletter. Brug kun groft salt til opvaskemaskiner.
  Se din vandhårdhed ved at klikke her: Vandhårdheder på kort

 3. Kontroller at maskinen er fyldt rigtigt. Vaskeresultaterne kan være utilfredsstillende ved overfyldning eller forkert fyldning. Fyld opvaskemaskinen i henhold til anvisningerne i brugervejledningen og lad overskydende skyllevand tørre/fordampe efter vaskeprogrammet slut, inden maskinen tømmes. Tøm den nederste kurv først.
  Sådan fyldes og tømmes opvaskemaskinen bedst:
  -Brug kun maskinen til at vaske genstande, som kan vaskes i opvaskemaskine.
  -Kom ikke genstande af træ, horn, aluminium, tin eller kobber i maskinen.
  -Anbring ikke ting i opvaskemaskinen, som kan opsuge vand (svampe, klude).
  -Fjern tiloversbleven mad fra servicen.
  -For nemt at fjerne overskydende, fastbrændt mad, skal du sætte gryder og pander i vand, før du anbringer dem i maskinen.
  -Stil hule ting (f.eks. kopper, glas og gryder) med åbningen nedad.
  -Sørg for, at bestik og tallerkener m.m. ikke står tæt op ad hinanden. Bland skeer med andet bestik.
  -Sørg for, at glas ikke rører andre glas.
  -Læg små ting i bestikkurven.
  -Læg de lette ting i øverste kurv. Sørg for, at de ikke kan flytte sig.

 4. Kontroller, om spulearmen (øverste eller nederste bakke) stadig kan dreje frit og ikke er blokeret. En spulearm kan også blive blokeret indvendigt, så den ikke længere drejer, og vandet ikke sprøjtes ud. Dette skyldes et forkert monteret filter og kan løses ved at fjerne tilstopningerne i spulehullerne med f.eks. en tandstik.
  Eksempel på tilstopninger:
  Dishwash dirty sprayarm.jpg

 5. Kontroller det anvendte opvaskemiddel. Prøv evt. et andet opvaskemiddel og/eller afspændingsmiddel, da det kan være af forskellig kvalitet.
  Til hurtige vaskeprogrammer bruges pulver eller flydende opvaskemidler, da nogle Multitabs (3-i-1) ikke opløses helt under hurtige vaskeprogrammer..

 6. Kontroller at maskinens filtre er rene. Snavsede filtre forringer opvaskeresultatet og kan forårsage fejl. Kontrollér dem og rengør dem jævnligt.
  Se eksempel på hvordan alle 3 filtre i opvaskemaskinen renses:
  Dishwash clean filter tub.jpg

 7. Kontroller at maskinens afløb er monteret korrekt og rent
  Se her vejlednng om afløbsfejl.

 8. Kontroller vandtilførslen til opvaskemaskinen. Problem med vaskeresultat kan skyldes manglende vandtilførsel eller lavt vandtryk, Kontroller vandtilførslen og at tilløbsslangen ikke er snoet eller knækket (især bag maskinen)
  Se her vejledning om fejl på vandtilførslen.

 9. Udfør en maskinrens med middel til opvaskemaskiner for at fjerne belægninger.
  Du kan finde egnede rense og plejemidler i webbutikken her
 10. Kontroller om opvaskemaskinen varmer. Prøv med Intensiv 70 °C-programmet, og hvis indholdet ikke føles varmt til slut, skal maskinen undersøges af en tekniker.
 11. Kontroller om sæbedispenseren har åbnet sig.og  lugen til opvaskemiddel ikke er blokeret på grund af forkert fyldning.
  I nogle opvaskemaskiner skal døren åbnes 90° for at nulstille lugeåbningskontakten.
  Hvis der fortsat er problemer med at lugen på vaskemiddelskuffen ikke vil åbne, skal maskinen undersøges af en tekniker
 12. Kontakt Electrolux Service
  Hvis ovennævnte forslag ikke løste problemet, anbefaler vi, at du booker besøg af en servicetekniker.
  Vigtigt! Der skal ved et teknikerbesøg være en opvask færdig, indeholdende service (alm. fyldning), for at teknikeren kan fejlfinde og fastslå årsagen til en evt. fejl.Vaskeprogram du skal anvende før et evt. teknikerbesøg er Intensiv eller Auto programmet.
  Hvis der ved besøget ikke er fejl på maskinen som er omfattet af reklamationsret, vil teknikerbesøget  være mod betaling af et undersøgelsesgebyr.
Tip
 • Kvaliteten af det opvaskemiddel du bruger kan have indflydelse på opvaskeresultatet. Hvis maskinen ikke vasker op tilfredstillende, kan det ofte løses ved at prøve et andet opvaskemiddel.

  Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her


   

   


  Bemærk: Afhængigt af problemet kan et servicebesøg, selv under reklamationsperioden, være mod betaling.
  Reparation på reklamationsret forudsætter at, produktet er korrekt installeret, vedligeholdt, brugt i overensstemmelse med brugsanvisningen og at, udefrakommende hændelser - f.eks. lynnedslag, skadedyr osv. - ikke er årsag til fejl på produktet.

  Book et besøg af en servicetekniker online her.