Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Opvaskemaskine viser fejlkode 40, i40, i43 eller i44

Er afløbet tilstoppet?

Kontroller og rens afløbet.

Er filteret i opvaskemaskinen stoppet til?

Snavset filter bremser vandet og giver et utilfredsstillende opvaskeresultatet og kan være årsagen fil fejlmeddellelser. Kontroller og rengør filtre efter hver opvask.

Rengøring af opvaskemaskinefilter.

image.png

Isætning af filter efter rengøring:

Sørg for, at der ikke er madrester eller snavs i enden af bundkarrets kant.

Monter fladfilter (C). Sørg for, at det sidder korrekt.

Saml filtrene (A) og (B). Sæt filteret (A) på plads i fladfilteret (B).

Drej med uret, til det klikker på plads. Sidder filtrene ikke korrekt, kan det give dårligt opvaskeresultat, tilstoppe sprøjtearme eller beskadige maskinen.

Du kan læse mere om rengøring og vedligeholdelse i din brugervejledning.

Har du prøvet at nulstille apparatet?

Nulstilling af apparatet kan ofte løse problemer hurtigt.

  • Afbryd strømmen til opvaskemaskinen i 1 minut og tilslut den igen. Er du nødt til at flytte maskinen, er det vigtigt at  slangerne ikke er bøjet eller klemt, og at vandhanen er helt åben.
  • Tænd for opvaskemaskinen, vælg et program og start.
  • Hvis programmet starter og stopper normalt, er problemet løst.

Hvis maskinen ikke starter programmet korrekt efter nulstilling

Hvis  du ser en anden fejlbesked, end før nulstilling maskinen, så følg vejledningen om koden i din brugervejledning.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.