Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Opvaskemaskine viser fejlkode 40, i40, i43 eller i44

Problem


Opvaskemaskinen viser fejlkode i40, i43 eller i44

Gælder for:

 

  • integreret opvaskemaskine
  • fritstående opvaskemaskine

Løsning


1. Kontroller om filtrene er rene.

Snavset filter bremser vandet og giver et utilfredsstillende opvaskeresultatet. Kontroller og rengør jævnligt.

Du kan læse mere om rengøring og vedligeholdelse i brugermanualen. Du kan downloade brugsanvisningen her.

2. Nulstil maskinen

Træk opvaskemaskiens stik ud, vent 1 minut og sæt stikket i igen.
Du kan også slukke for strømmen med sikringerne på HFI/HFPI relæet.
Har du har haft maskinen trukket ud og skubbet på plads igen, er det vigtigt at sikre, at ingen slanger er bøjede eller ødelagte, og at hanen er helt åben.
Tænd for opvaskemaskinen, vælg et program og start.
Hvis programmet starter og stopper normalt, er problemet løst.
3. Kontrollér, om maskinen viser den samme fejlkode igen, eller om den har ændret sig

Hvis produktet viser en anden fejlkode, skal du tjekke koden i brugsanvisningen for hjælp til fejlfinding. (Du kan downloade brugsanvisningen her).

4. Kontakt Electrolux Service

Hvis de ovenstående råd ikke løser problemet, anbefaler vi, at du bestiller besøg af en servicetekniker

 

 
BEMÆRK: Afhængig af problemet kan du kan blive bedt om betaling for et servicebesøg, også i garantiperioden.

 
Advarsel: Undgå at bruge produktet, før problemet er fuldstændigt løst. Træk maskinens stik ud af stikkontakten, og sæt det ikke i igen, før du ved, at det er sikkert.