Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Opvasketabs opløses ikke helt

Kort vask

Opvasketabs opløses ikke helt i korte programmer.

  • Det anbefales at bruge opvasketabs til lange programmer for at undgå spor af vaskemiddel på porcelæn.
Tabs

Visse typer af opvasketabs opløses ikke optimalt og vi anbefaler derfor at prøve et andet mærke eller bruge pulver i stedet. 

  • Hvis du har købt opvasketabs, som ikke opløses effektivt eller ikke skylles korrekt ud af sæbebeholderen, så læg i stedet tabsen i bunden af opvaskemaskinen og start programmet.
Placering af porcelæn

Problemet kan også skyldes, at opvasketabsen ikke frigives korrekt fra sæbebeholderen eller frigives på forkert tidspunkt.

  • Vær sikker på at låget til sæbebeholderen ikke blokeres af f.eks. duftblokke, høje tallerkener, etc.

Hvis vandet fra spulearmen på kurven ved siden af sæbebeholderen, sprayer vand over sæben og ikke rammer, er der risiko for, at vaskemidlet ikke opløses korrekt.

  • Placer ikke porcelæn foran sæbebeholderen.
Dispenserrummet er fugtig

Er sæbebeholderen fugtig, kan tabs eller pulver sætte sig fast.

  • Sørg for at sæbebeholderen er tør, når du kommer vaskemiddel i.
  • Fortsætter problemet, så læg opvasketabs i bunden af maskinen.

Ovennævnte er ikke en funktionsfejl ved opvaskemaskinen og er ikke omfattet af reklamationsret.

Ingen opvarmning

I nogle tilfælde kan problemet skyldes, at maskinen ikke varmer op.

  • Dette kan afklares ved at kontrollere, om porcelænet er varmt ved afslutning af vaskeprogrammet på intensiv programmet.
  • Varmer produktet ikke op er der en fejl på maskinen

Hvis ovenstående ikke løser problemet og maskinen ikke varmer op,kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.