Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Køleskabet eller fryseren siger lyde eller støjer

 

Problem
 •  Min fryser/mit køleskab/køle-/fryseskab/vinkøleskab siger en usædvanlig lyd.
Gælder
 • Køleskab
 • Køle-/fryseskab
 • Fryseskab
 • Kummefryser
 • Vinkøleskab
Løsning
 1. Gurglelyd, pibende eller raslende lyd
  Disse er normale indsprøjtningslyde fra den kølevæske, der er i gasfasen i fordamperen (på bagvæggen).
  Da den nye, miljøvenlige type kølemiddel (R600a) er lettere og har en lavere massefylde, skal en større mængde heraf anvendes og cirkuleres.

 2. Strømmende, dryppende eller boblende lyd
  Disse er normale lyde fra den kølevæske, der er i væskefasen i kondensatoren (uden på bagvæggen).
  Da den nye, miljøvenlige type kølemiddel (R600a) er lettere og har en lavere massefylde, skal en større mængde heraf anvendes og cirkuleres. Dette kan medføre, at disse driftslyde er meget forskellige fra driftslydene i et tidligere produkt.

 3. Regelmæssig bankelyd
  Regelmæssig bankelyd 2-3 gange i sekundet ved afkøling.Disse er normale indsprøjtningslyde fra den kølevæske, der er i gasfasen i fordamperen (indvendigt på bagvæggen). Da den nye, miljøvenlige type kølemiddel (R600a) er lettere og har en lavere massefylde, skal en større mængde heraf anvendes og cirkuleres. Dette kan medføre, at disse driftslyde er meget forskellige fra driftslydene i et tidligere produkt. 

 4. Brummende, summende eller snurrende lyd
  Dette er en normal driftslyd. Der er en elektromotor og mekaniske ventiler i kølekompressoren, som forårsager denne lyd.

 5. Knæklyd eller en smældende lyd.
  Knæklyd eller smældende lyd 2-10 gange om dagen. Dette er normale driftslyde. Regelmæssig afrimning af bagvæggen 2-10 gange om dagen øger temperaturen i fordamperen, som er placeret i bagvæggen. Isoleringsmaterialet og kølervæskerørene udvider sig og trækker sig sammen igen, og dette normale afrimningsforløb giver denne lyd. Erfaringen har vist, at denne lyd reduceres over tid.

 6. Vibrationslyde, vibrere / rasler
  Undersøg om rørsystemet bag på produktet rører ved kabinettet eller bagvæggen. Dette har ingen indflydelse på apparatets ydeevne.

 7. Kontroller om der er noget der berører det udvendige kabinet
  Prøv at flytte apparatet en smule eller fjerne dele, der rører den ydre kabinet. Dette vil undgå den vibrerende lyd. Sørg også for, at intet bagved rører apparatet. Undertiden kan problemet løses ved at flytte en smule på et rør, der er placeret på den udvendige bagvæg af apparatet
 8. Kontroller om der er nogen varer inde i produktet der berører hinanden.
  Prøv at flytte de ting, der rører ved hinanden for at undgå den vibrerende lyd, når apparatet kører. Ved at placere madvarerne med lidt afstand undgår du denne lyd, og det gør også at kold luft bedre kan cirkulere i apparatet.
 9. Kontroller om du har noget der er placeret på toppen af apparatet
  Fjern det der er placeret på toppen af apparatet for at undgå den vibrerende lyd, når apparatet kører.
 10. Kontinuerlig kliklyd, når kompressoren starter 
  Kontinuerlig kliklyd kan skyldes softwareproblem eller defekt kompressorstartrelæ.
  Det kan muligvis løses problemet ved at nulstille apparatet. Apparatet kan nulstilles ved at taget stikket ud i ca. en time og så tænde igen.

 11. Kontakt Electrolux Service. 
  Hvis ovennævnte råd ikke løser problemet, anbefaler vi at, du booker besøg af en servicetekniker.
Tip
 • Omgivelserne kan og også have indflydelse på lydopfattelsen som f.eks. store åbne køkken-allerum med fliser på vægge og gulve eller store træflader kan virke forstærkende på lyde.
 • Eksempler på normale køleyde:

Picture1.png

Picture2.png

Tip

Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her


 

 


Bemærk: Afhængigt af problemet kan et servicebesøg, selv under reklamationsperioden, være mod betaling.
Reparation på reklamationsret forudsætter at, produktet er korrekt installeret, vedligeholdt, brugt i overensstemmelse med brugsanvisningen og at, udefrakommende hændelser - f.eks. lynnedslag, skadedyr osv. - ikke er årsag til fejl på produktet.

Book et besøg af en servicetekniker online her.