Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Der er meget kondens, vand eller is i mit indbyggede køleskab

 

Problem
 • Der er meget kondens, vand, rim eller is i mit indbyggede køleskab, kølefryseskab
 • Der løber vand i køleskabet
 • Der er vand på hylderne i køleskabet
 • Der er en stor isklump på bagvæggen i mit køleskab
Gælder
 • Køleskab
 • Køle-/fryseskab
Løsning
 1. Det er normalt, at der dannes frost / is og vand på bagvæggen i skabet som vist på billedet.
  Køleskab normal is på bagvæg.jpg.png
  Isen dannes ved normal luftfugtighed, der kommer ind i skabet, når døren åbnes og fjernes normalt ved hjælp af det automatiske afrimningssystem
  Hvis der er så meget is at skabet ikke kan nå at afrime det helt selv, kan problemet i mange tilfælde løses ved at afrime skabet manuelt.
  Se her hvordan du afrimer dit køleskab eller fryser

 2. Sørg for at pakke madvarerne ind.
  Hvis du ikke pakker dine madvarer ind kan det øge mængden af fugt og rim i køleskabet. Du kan nedsætte mængden af fugt og rim ved altid at pakke dine madvarer ind i lufttætte beholdere. Rim på bagvæggen (kølefladen) er normalt og ikke en fejl på skabet.
 3. Kontroller om madvarene berører bagvæggen i skabet.
  Køleskab is på varer op af bagvæg.png
  Flyt genstande, der rører bagvæggen, for at undgå vand eller is på hylden. Bagvæggen vil fryse til ved køling, og isen bliver til vand ved automatisk afrimning.Hvis genstande rører bagvæggen, vil vandet ved afrimning løbe ud på hylden i stedet for, at løbe ned i afløbskanalen.
 4. Rengør afløbskanalen.
  For at undgå en masse fugt, vandudsivning eller is inde i skabet, bør afløbskanalen renses. Rens også drypbakken og afløbsslangen ovenover bag på skabet. Under normal drift afrimes fordamperen (bagvæggens køleoverflade) i kølerummet automatisk, hver gang kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en drypbakke bag på køleskabet. Drypbakken er placeret over kompressoren, hvor vandet fordamper.
 5. Undgå at åbne døren ofte eller i lang tid.
  Hvis døren har stået åben for længe eller ofte åbnes kan temperaturen i skabet stige og kan blive for høj, eller der dannes meget fugt eller is inde i skabet.Hvis der er opbygget is i skabet kan problemet ofte løses ved at afrime skabet. Undgå at lade døren stå åben i længere tid ad gangen, eller åbn den mindre hyppigt. Dette vil også bidrage til at spare energi og beskytte miljøet.
 6. Kontroller om skabet står plant.
  Det er vigtigt, at skabet monteres i vater for at sikre, at skabsdøren kan lukke helt og korrekt.
  Du kan kontrollere køkkenskabet med et vaterpas lodret og vandret.
  Køleskab indbyg skab i vatter.png
  Hvis køkkenskabet ikke er lige, tages stikket ud af stikkontakten og køleskabet flyttes. Kontroller nu om det er muligt at rette køkkenskabet op.
  Du kan bede en køkkenforhandler om råd til, hvad der kan gøres for at løse problemet.
  Når køkkenskabet er i vater, opstilles køleskabet igen ved omhyggeligt,at følge monteringsanvisningerne, der fulgte med produktet.
 7. Kontroller om skabet er monteret i den rigtige dybde og fastgjort korret.
  Det er vigtigt, at skabet monteres nøjagtigt i den rigtige dybde for at sikre, at skabsdøren kan lukke helt og korrekt. For at opstille skabet korrekt skal du nøje følge de instruktioner der fulgte med skabet. Du kan hente din brugsanvisning her.
  Du skal også sørge for, at produktet skrues fast i alle fastgørelses punkter og alle skruer montering i beslag, hængseldele og i fastmonteret hylde over produktet til forkant af køkkenskab.
  Se her nogle eksempler på montering og dybde:
  -Opstilling låge-på-dør: (Køkkenlåge monteret direkte på køleskabsdør)
  Køleskab indbyg skab dybde fastgøring.pngKøleskab indbyg montering sider.png
  -Opstilling i skab med glidehængsler (Køkkenlåge monteret i glideskinne på køleskabsdør)
  Køleskab indbyg montering dybde med glidehængsler.png
 8. Kontroller om transportdelene er fjernet.
  Døren kan ikke lukke korrekt hvis transportsikringerne ikke er fjernet på døren. Transportsikringerne kan du typisk finde i lågens hjørner.
  Eksempel:
  Køleskab indbyg transportbeslag dør.png
 9. Kontroller om dørpakningen sidder rigtig eller har en skade.
  Du skal kontrollere dørens pakning omhyggeligt. Tryk dørpakningen på plads hele vejen rundt på døren.
  Hvis dørpakningen er beskadiget eller ikke sidder på plads kan det forhindre døren i at lukke korrekt.
  Hvis dørpakningen er deformeret, kan det i nogle tilfælde løses ved at opvarme den en smule i et par sekunder med en føntørrer og derefter forsøge at rette gummiet.
  Bemærk! Opvarm ikke dørpakningen for meget, da det kan beskadige pakning og dør.
 10. Kontroller om dørhængslerne sidder løst eller om de på nogen måde er beskadiget.
  Hvis hængslerne er løse kan du bruge en skruetrækker til at spænde skruerne og evt. samtidig justere hængslerne så døren lukker korrekt.
  Hvis hængslet er knækket eller beskadiget anbefaler vi at, du booker besøg af en servicetekniker.
  Hvis du selv vil udskifte dele kan du købe reservedele i webbutikken her.
 11. Hvis hængsler, lamper eller andre dele er beskadigede, kan de nemt udskiftes. Hvis du ønsker selv at udskifte delene, kan du finde reservedele, tilbehør og plejeprodukter i  vores webbutikken her. 
 12. Kontakt Electrolux Service. 
  Hvis ovennævnte råd ikke løser problemet, anbefaler vi at, du booker besøg af en servicetekniker.
Tip
 • Det er vigtigt at rense afløbet til afrimningsvand midt i kølerummets kanal. Dette vil forhindre, at vandet flyder over og drypper på fødevarerne
 • Bemærk!  Skader på køkkeninventar på grund af fejlinstallation, er ikke dækket af reklamationsret.

  Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her


   

   


  Bemærk: Afhængigt af problemet kan et servicebesøg, selv under reklamationsperioden, være mod betaling.
  Reparation på reklamationsret forudsætter at, produktet er korrekt installeret, vedligeholdt, brugt i overensstemmelse med brugsanvisningen og at, udefrakommende hændelser - f.eks. lynnedslag, skadedyr osv. - ikke er årsag til fejl på produktet.

  Book et besøg af en servicetekniker online her.