Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Der er meget kondens, vand eller is i mit køleskab

 

Problem
 • Der er meget kondens, vand, rim eller is i køleskabet
 • Der løber vand i køleskabet
 • Der er vand på hylderne i køleskabet
 • Der er en stor isklump på bagvæggen i mit køleskab
Gælder
 • Køleskab
 • Køle-/fryseskab
 • Vinkøleskab
Løsning
 1. Det er normalt, at der dannes frost / is og vand på bagvæggen i skabet som vist på billedet.
  Køleskab normal is på bagvæg.jpg.png
  Isen dannes ved normal luftfugtighed, der kommer ind i skabet, når døren åbnes og fjernes normalt ved hjælp af det automatiske afrimningssystem
  Hvis der er så meget is at skabet ikke kan nå at afrime det helt selv, kan problemet i mange tilfælde løses ved at afrime skabet manuelt.
  Se her hvordan du afrimer dit køleskab eller fryser

 2. Sørg for at pakke madvarerne ind.
  Hvis du ikke pakker dine madvarer ind kan det øge mængden af fugt og rim i køleskabet. Du kan nedsætte mængden af fugt og rim ved altid at pakke dine madvarer ind i lufttætte beholdere. Rim på bagvæggen (kølefladen) er normalt og ikke en fejl på skabet.
 3. Kontroller om madvarene berører bagvæggen i skabet.
  Køleskab is på varer op af bagvæg.png
  Flyt genstande, der rører bagvæggen, for at undgå vand eller is på hylden. Bagvæggen vil fryse til ved køling, og isen bliver til vand ved automatisk afrimning.Hvis genstande rører bagvæggen, vil vandet ved afrimning løbe ud på hylden i stedet for, at løbe ned i afløbskanalen.
 4. Rengør afløbskanalen.
  For at undgå en masse fugt, vandudsivning eller is inde i skabet, bør afløbskanalen renses. Rens også drypbakken og afløbsslangen ovenover bag på skabet. Under normal drift afrimes fordamperen (bagvæggens køleoverflade) i kølerummet automatisk, hver gang kompressoren standser. Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en drypbakke bag på køleskabet. Drypbakken er placeret over kompressoren, hvor vandet fordamper.
 5. Undgå at åbne døren ofte eller i lang tid.
  Hvis døren har stået åben for længe eller ofte åbnes kan temperaturen i skabet stige og kan blive for høj, eller der dannes meget fugt eller is inde i skabet.Hvis der er opbygget is i skabet kan problemet ofte løses ved at afrime skabet. Undgå at lade døren stå åben i længere tid ad gangen, eller åbn den mindre hyppigt. Dette vil også bidrage til at spare energi og beskytte miljøet.
 6. Kontroller om skabet står plant.
  Dette kan kontrolleres med et vaterpas for at sikre, at produktet står i vater vandret og lodret. Du kan også se, om dørene er lige, dette vil give en indikation af, om gulvet er plant. Du nivellerer skabet ved at justere fødderne under skabet og kontroller med et vaterpas. Juster fødderne, indtil niveauet er korrekt, og døren flugter med kabinettet.
 7. Kontroller om dørpakningen sidder rigtig eller har en skade.
  Du skal kontrollere dørens pakning omhyggeligt. Tryk dørpakningen på plads hele vejen rundt på døren.
  Hvis dørpakningen er beskadiget eller ikke sidder på plads kan det forhindre døren i at lukke korrekt.
  Hvis dørpakningen er deformeret, kan det i nogle tilfælde løses ved at opvarme den en smule i et par sekunder med en føntørrer og derefter forsøge at rette gummiet.
  Bemærk! Opvarm ikke dørpakningen for meget, da det kan beskadige pakning og dør.
 8. Kontroller om dørhængslerne sidder løst eller om de på nogen måde er beskadiget.
  Hvis hængslerne er løse kan du bruge en skruetrækker til at spænde skruerne og evt. samtidig justere hængslerne så døren lukker korrekt.
  Hvis hængslet er knækket eller beskadiget anbefaler vi at, du booker besøg af en servicetekniker.
  Hvis du selv vil udskifte dele kan du købe reservedele i webbutikken her.
 9. Hvis hængsler, lamper eller andre dele er beskadigede, kan de nemt udskiftes. Hvis du ønsker selv at udskifte delene, kan du finde reservedele i webbutikken her.
 10. Kontakt Electrolux Service. 
  Hvis ovennævnte råd ikke løser problemet, anbefaler vi at, du booker besøg af en servicetekniker.
Tip
 • Det er vigtigt at rense afløbet til afrimningsvand midt i kølerummets kanal. Dette vil forhindre, at vandet flyder over og drypper på fødevarerne.

  Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her


   

   


  Bemærk: Afhængigt af problemet kan et servicebesøg, selv under reklamationsperioden, være mod betaling.
  Reparation på reklamationsret forudsætter at, produktet er korrekt installeret, vedligeholdt, brugt i overensstemmelse med brugsanvisningen og at, udefrakommende hændelser - f.eks. lynnedslag, skadedyr osv. - ikke er årsag til fejl på produktet.

  Book et besøg af en servicetekniker online her.