Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Der er meget kondens, vand eller is i mit køleskab

Sideoversigt

Normal is og kondens i kolde skabe

Køleskab normal is på bagvæg.jpg.png

Det er normalt, at der dannes frost / is og vand på bagvæggen i skabet som vist på billedet. Isen dannes ved normal luftfugtighed, der kommer ind i skabet, når døren åbnes og fjernes normalt ved hjælp af det automatiske afrimningssystem

Hvis der er så meget is at skabet ikke kan nå at afrime det helt selv, kan problemet i mange tilfælde løses ved at afrime skabet manuelt.

Se beskrivelse af:  Hvordan  afrimer jeg mit køleskab eller fryser

Hvis der er opbygget is i skabet, kan problemet ofte løses ved at afrime skabet og starte skabet igen.

Madvarer ikke pakket ind

Hvis du ikke pakker dine madvarer ind kan det øge mængden af fugt og rim i køleskabet. Du kan nedsætte mængden af fugt og rim ved altid at pakke dine madvarer ind i lufttætte beholdere. Rim på bagvæggen (kølefladen) er normalt og ikke en fejl på skabet

Berører genstandene i produktet bagvæggen

Eksempel:

Køleskab is på varer op af bagvæg.png

Sådan undgår du, at genstande kommer i berøring med bagvæggen

Flyt genstande, der rører bagvæggen, for at undgå vand eller is på hylden. Bagvæggen vil fryse til ved køling, og isen bliver til vand ved automatisk afrimning.

Hvis genstande rører bagvæggen, vil vandet ved afrimning løbe ud på hylden i stedet for, at løbe ned i afløbskanalen.

Afløbskanalen ren

For at undgå en masse fugt, vandudsivning eller is inde i skabet, bør afløbskanalen renses. Rens også drypbakken og afløbsslangen ovenover bag på skabet.

Under normal drift afrimes fordamperen (bagvæggens køleoverflade) i kølerummet automatisk, hver gang kompressoren standser.

Afrimningsvandet ledes ud gennem en rende og ned i en drypbakke bag på køleskabet. Drypbakken er placeret over kompressoren, hvor vandet fordamper.

Det er vigtigt at rense afløbet til afrimningsvand midt i kølerummets kanal. Dette vil forhindre, at vandet flyder over og drypper på fødevarerne.

Har lågen været åbnet ofte eller stået åben i lang tid

Hvis døren har stået åben for længe eller ofte åbnes kan temperaturen i skabet stige og kan blive for høj, eller der dannes meget fugt eller is inde i skabet.Hvis der er opbygget is i skabet kan problemet ofte løses ved at afrime skabet. Undgå at lade døren stå åben i længere tid ad gangen, eller åbn den mindre hyppigt.

Dette vil også bidrage til at spare energi og beskytte miljøet

Står produktet plant

Dette kan kontrolleres med et vaterpas for at sikre, at produktet står i vater vandret og lodret. Du kan også se, om dørene er lige, dette vil give en indikation af, om gulvet er plant.

Du nivellerer skabet ved at justere fødderne under skabet og kontroller med et vaterpas. Juster fødderne, indtil niveauet er korrekt, og døren flugter med kabinettet.

Er pakningen i lågen ikke fastgjort korrekt, eller viser den tegn på skader

Du skal kontrollere dørens pakning omhyggeligt.

Hvis dørpakningen er beskadiget eller ikke sidder på plads kan det forhindre døren i at lukke korrekt.

Hvis dørpakningen er deformeret, kan det i nogle tilfælde løses ved at opvarme den en smule i et par sekunder med en føntørrer og derefter forsøge at rette gummiet.

Bemærk! Opvarm ikke dørpakningen for meget, da det kan beskadige pakning og dør.

Hold dørpakningen ren, og hvis der er tegn på skader, kan det være nødvendigt at du udskifter den.

Dette vil også bidrage til at spare energi og beskytte miljøet

Sidder skabet eller dørhængslerne løst, eller er de på nogen måde beskadiget

Hvis hængslerne er løse kan du bruge en skruetrækker til at spænde skruerne og evt. samtidig justere hængslerne så døren lukker korrekt.

Hvis hængslet er knækket kan en tekniker løse problemet for dig.

Hvis du selv vil udskifte dele kan du finde tilbehør og plejemidler eller reservedele i vores webbutik.

Hvis ovenstående ikke løser problemet kan du bestille et teknikerbesøg eller kontakte kundeservice for ydeligere vejledning.

Report error code AF