Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Afrimning - fjerne is i køleskab eller fryser

 

Afrimning af køleskab
 1. Sluk for apparatet og tag stikket ud af kontakten.
 2. Fjern madvarer og skuffer. Pak madvarer ind i flere lag papir og opbevar det så koldt som muligt.
 3. Hvis der er en kombineret vandafløbskanal i skabet, skal du sikre, at drypbakken er placeret under den. Fjern jævnligt afrimningsvand i drypbakken bag på skabet, da der kan være risiko for, at den løber over.
 4. Afrim al is ved at lade døren stå åben.
 5. Rengør og aftør indeni med en fugtig klud.
 6. Fjern overskydende væske og isæt skufferne i igen.
 7. Luk skabet og slut strømmen til.
 8. Tænd og vent, til det når den indstillede temperatur. Det tager normalt 4-6 timer.
Tip
 • Advarsel: Brug aldrig skarpe genstande til at fjerne isdannelse, da det kan beskadige indre dele eller føre til lækage i kølesystemet.

  Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her


   

Afrimning af skabsfryser

Fryseren skal afrimes, når islaget på siden er 10 – 15 mm tykt. Det er lettere at afrime fryseren, når den er tom eller kun lidt fyldt.

Sikker og effektiv afriming udføres på følgende måde:

 1. Sluk fryseren.
 2. Fjern madvarer fra fryseren.
 3. Fjern udtagelige dele i fryseren.
 4. Lad døren stå åben og saml vandet i en bakke eller læg nogle håndklæder for at opsuge vandet. Hvis produktet har drypbakke fjernes afrimningsvand jævnligt i drypbakken bag på skabet fordi der kan være risiko for, at den løber over.
 5. Når du er færdig med afrimningen, tørres indersiden af fryseren helt af.
 6. Sæt dele på plads frysren igen
 7. Tænd fryseren
 8. Lad fryseren køre nogle timer                    
 9. Læg madvarer tilbage i fryseren.
Tip
 • Advarsel: Brug aldrig skarpe genstande til at fjerne isdannelse, da det kan beskadige indre dele eller føre til lækage i kølesystemet.
 •  Hvis temperaturen af den frosne mad stiger under afrimning, kan levetiden forkortes.

  Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her


   

   

Afrimning af kummefryser

Sikker og effektiv afriming udføres på følgende måde:

 1. Sluk for fryseren og tag stikket ud af kontakten.
 2. Fjern madvarer, kurve og dele fra fryseren
 3.  Afmonter  bundproppen, hvis den findes til dit fryser. Se information i brugsanvisningen.
 4.  Lad døren stå åben og isen  smelte af sig selv. Læg evt. nogle håndklæder i produktet for at opsuge afrimningsvandet.
 5. Rengør indvendig i fryseren og tør af med en klud.
 6. Sæt kurve og dele på plads igen.
 7. Luk døren og tilslut fryseren igen.
 8.  Tænd fryseren, og vent til den indstillede temperatur nået. Det tager normalt 6 - 12 timer.
 9. Læg madvarer tilbage i fryseren
Tip
 • Advarsel: Brug aldrig skarpe genstande til at fjerne isdannelse, da det kan beskadige indre dele eller føre til lækage i kølesystemet.
 •  Hvis temperaturen af den frosne mad stiger under afrimning, kan levetiden forkortes.

  Se det store udvalg af originalt tilbehør, reservedele samt rengørings- og plejeprodukter der overholder vores høje kvalitetsstandard og til den rigtige pris i webbutikken her