Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Afrimning - fjerne is

Afrimning af køleskab:

 1. Sluk for apparatet og tag stikket ud af kontakten.
 2. Fjern madvarer og skuffer.
 3. Hvis der er en kombineret vandafløbskanal i skabet, skal du sikre, at drypbakken er placeret under den. Fjern jævnligt afrimningsvand i drypbakken bag på skabet, da der kan være risiko for, at den løber over.
 4. Afrim al is ved at lade døren stå åben.
 5. Rengør og aftør indeni med en fugtig klud.
 6. Fjern overskydende væske og isæt skufferne i igen.
 7. Luk skabet og slut strømmen til.
 8. Tænd og vent, til det når den indstillede temperatur. Det tager normalt 4-6 timer.

Brug aldrig skarpe genstande, når du fjerner is. Det kan beskadige eller føre til lækage i kølesystemet.

Afrimning af fryser:

Fryseren skal afrimes, når islaget på siden er 10 – 15 mm tykt. Det er lettere at afrime fryseren, når den er tom eller kun lidt fyldt.

Fjern isenpå følgende måde:

 1. Sluk fryseren.
 2. Fjern al mad fra fryseren, pak det i flere lag papir og opbevar så koldt som muligt.
 3. Lad døren stå åben og saml vandet i en bakke eller læg nogle håndklæder til at suge vandet. Hvis apparatet har drypbakke fjernes afrimningsvand jævnligt i drypbakken bag på skabet, da der kan være risiko for, at den løber over.Brug kun en egnet skraber til hurtigt at fjerne is.
 4. Når du er færdig med afrimningen, tørres indersiden af fryseren helt af.
 5. Tænd fryseren.
 6. Indstil temperaturen til det laveste niveau, og lad apparatet køre på det niveau i to-tre timer.                      
 7. Læg maden tilbage i fryseren.

Brug ikke noget skarpt til at skrabe is af med. Det kan beskadige apparatet. Brug ikke mekanisk værktøj eller andet kunstigt hjælpemiddel til at fremme afrimning, medmindre det anbefales af producenten. Hvis temperaturen af den frosne mad stiger under afrimning, kan levetiden forkortes.