Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Før du kontakter os

Når du kontakter os, så skal du have følgende information klar for, at vi kan hjælpe dig på bedste måde:

  • Modelnummer
  • Produktnummer (PNC)
  • ELC-nummer
  • Serienummer

Du finder denne information på apparatets mærkeplade.

  1. Modelnummer
  2. Produktnummer (PNC)
  3. ELC-nummer
  4. Serienummer

Mærkepladens placering:

Køleskab

på indersiden

Fryser

på indersiden

Køle-/fryseskab

på indersiden

2017-09-25_0959.png 2017-09-25_095.png 2017-09-25_0950.png