Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Bubnová sušička zobrazuje chybový kód E60 a neohřívá se

Chybový kód E60 značí problém s ohřevem. Tento problém může způsobovat nesprávná ventilace v místnosti. Ujistěte se, že je v místnosti dostatek čerstvého vzduchu a že spotřebič není vestavěn.

Tento problém také může způsobovat znečištěný kondenzátor nebo zanesené filtry na vlákna. Přesvědčte se, že jsou čisté. V návodu k použití naleznete návod, jak čistit a udržovat váš spotřebič ve špičkovém stavu.

Pokud se na displeji stále zobrazuje chybové hlášení, obraťte se na autorizované servisní středisko.