Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pračka se sušičkou zobrazuje chybovou zprávu EF0, EFo, EF3, nebo 15x zapípá / 15x zabliká

 

Vydání: 
 • Pračka se sušičkou zobrazuje chybovou zprávu EF0, EFo, EF3, nebo 15x zapípá / 15x zabliká  
Platí pro: 
 • Pračka se sušičkou (integrovaná i volně stojící)  
Rozlišení: 

1. Použijte menší množství pracího prostředku  

 • Použití nadměrného množství pracího prostředku může způsobit nadměrnou pěnivost. 
 • Vypněte spotřebič a nechte jej několik hodin stát, dokud pěna nezmizí, pak spotřebič znovu vyzkoušejte.    

2. Vyčistěte zásuvku dávkovače  

Pokud je zásuvka dávkovače nebo deska postřikovače nad zásuvkou velmi znečištěná nebo pokrytá vodním kamenem, voda může vytékat a způsobit problémy. 

Vyčistěte zásuvku dávkovače v souladu s uživatelskou příručkou a pak spotřebič znovu vyzkoušejte.

Zde si můžete příručku stáhnout.  

3. Kontrola zachycení prádla ve spotřebiči  

Prádlo zachycené mezi těsněním dveří a sklem může způsobit netěsnost dveří a průnik vody po předním a dolním panelu do spodní vany.   

 • Odpojte spotřebič od přívodu vody a napájení a pak umístěte hadr za pračku na podlahu. 
 • Naklopte spotřebič mírně dozadu tak, aby mezi podlahou a spodním panelem vpředu byl prostor asi 10-15 cm. 
 • Podržte spotřebič v této poloze asi 30-40 sekund, aby voda mohla vytéct ze spodní vany do hadru. 
 • Spusťte spotřebič na podlahu a znovu jej připojte. 
 • Zkontrolujte připojení přívodní a vypouštěcí hadice. 
 • Zkontrolujte, zda jsou filtry v přívodní hadice a vodním ventilu čisté (tam, kde je přívodní hadice našroubovaná na spotřebič a na vodním kohoutu). 
 • Spusťte mycí cyklus a zjistěte, zda byl problém vyřešen.  

4. Zkontrolujte, zda v dolní části nedochází k úniku vody – filtr textilních vláken  

Vyjměte filtr a vyčistěte jej podle uživatelské příručky (zde si můžete příručku stáhnout).

Zkontrolujte, zda filtr není poškozen.

Pokud filtr není poškozen, nasaďte jej a dotáhněte pevně rukou.  

5. Zkontrolujte připojení přívodní hadice vody.  

Jakákoliv netěsnost hadice může způsobit, že voda vyteče dovnitř spotřebiče vedle zadního panelu, proto zkontrolujte připojení přívodní hadice vody ke kohoutu a samotnému spotřebiči. Pokud tomu tak je, spotřebič bude nutné naklopit, jak je znázorněno v části „Kontrola prádla zachyceného ve spotřebiči“, aby jej bylo možné znovu spustit.  

6. Zkontrolujte těsnění dveří.  

Porucha může být způsobena netěsnícím těsněním dveří. Zkontrolujte utěsnění otevřením dveří a zkontrolováním těsnění dveří.  
Těsnění by nermělo být poškozené, popraskané ani by nemělo mít otvory. Pokud je těsnění dveří vadné, musí být vyměněno servisním technikem. Do opravy spotřebič nepoužívejte. Vypněte přívod vody do spotřebiče.  

7. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.
 

 

 • Was this article helpful?