Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Čištění pračky se sušičkou

Vypněte spotřebič a vypojte jej, než začnete provádět jakoukoliv údržbu. Neodpojujte elektrické či funkční součásti bez předchozí konzultace společnosti Electrolux, jelikož by to mohlo ovlivnit záruku.

Čištění pračky se sušičkou

Spotřebič se doporučuje čistit pouze pomocí roztoku vody s mýdlem. Změkčovače v mycích prostředcích mohou ovlivnit plasty, které by se mohly poškrábat nebo zkřehnout. Také si pročtěte návod ohledně pokynů, jak provádět údržbu spotřebiče. Postiženou součást lze vyměnit za náhradní díl z internetového obchodu.

 • Proveďte 95°C údržbové mytí za použití prostředku na čištění praček, abyste zabránili nepříjemným pachům a stopám kolem dvířek.
 • Řiďte se níže uvedenými kroky, abyste zajistili správné čištění filtrů:
  • Vypněte spotřebič.
  • Otevřete dvířka oddílu filtru a vložte pod ně odkapávací misku.
  • Vylijte z pračky vodu povolením filtru.
  • Vytáhněte filtr ven. Pevně jej otočte několikrát proti směru hodinových ručiček rukou nebo pomocí kleští.
  • Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou a nasaďte jej zpět. Také vyčistěte oběžné kolo čerpadla, pokud je viditelné. Viz návod k použití.
  • Opět filtr utáhněte.
  • Zavřete dvířka oddílu filtru.

Spotřebič je nyní připraven k použití. Při příštím spuštění pracího programu zkontrolujte, zda nedochází k žádným únikům. Některé modely jsou také vybaveny zabudovaným čisticím programem, které lze aktivovat stisknutím tlačítek. Viz návod k použití.

Čištění dávkovače pracího prostředku

Ve spotřebiči se může někdy tvořit plíseň.

Odstraňte jakékoliv zbytky a rozlití ve všech komorách jejich umytím pod horkou tekoucí vodou. Vyjměte dávkovač a použijte starý kartáček na zuby a mýdlový práškový / tekutý prostředek k odstranění jakýchkoliv nečistot ze všech částí.

 • Čištění těsnění pračky:
  • Pryžová těsnění pračky jsou často pokrytá tmavými nebo černými skvrnami plísně. K odstranění plísně použijte krystalický uhličitan sodný, silné bělidlo nebo prostředek na čištění myček nádobí, který pomáhá rozpustit jakékoliv zbytky plísní a mýdlového prášku. Při čištění vždy noste gumové rukavice a ochranné brýle.
 • Vnější plochy:
  • Pračky se často vyrábí z vypalovaného smaltu. Nejlepším způsobem je čistit je pomocí hadru namočeného v jemném univerzálním čisticím nebo mycím prostředku.
  • Pečlivě otřete celý vnějšek pračky. Můžete nalézt silné, mastné skvrny, které na spotřebiči vytvořily vlákna a rozlitý prací prostředek. Na vyčištění těchto ploch obvykle stačí trocha vlažné vody a hadr. Při čištění rohů a okrajů zkuste použít chomáček bavlny.

NEPOUŽÍVEJTE SILNÉ ABRAZIVNÍ PROSTŘEDKY

 • Problémy s tvrdou vodou
  • Pokud trpíte usazováním vodního kamene, přidejte k pracímu prostředku odstraňovač vodního kamene.

Více o doporučených čisticích prostředcích zjistíte v našem internetovém obchodě.