Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Přívodní hadice pračky netěsní

 

Problém: 
  • Přívodní hadice pračky netěsní 
Platí pro: 
  • Pračka s předním plněním (integrovaná nebo volně stojící) 
  • Pračka s horním plněním 
Řešení: 

1. Proveďte tyto kontroly:

  • Zkontrolujte, že není žádná netěsnost na vodovodním kohoutu.
  • Zkontrolujte vodovodní přípojku k přívodu spotřebiče.
  • Přípojka musí být zašroubovaná a správně dotažená.   
Upozornění: K utažení přípojky nepoužívejte kleště nebo podobné nářadí. Dotahujte pouze rukou!  

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Důležité:  Pokud je hadice poškozená (odtržená nebo prasklá), odpojte přívod vody ke spotřebiči a obraťte se na autorizované servisní středisko

 

  • Was this article helpful?