Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pračka zobrazuje chybový kód E80 nebo 8x zabliká

Možná příčina: nesprávně nastavený volič programů. Pračka pravděpodobně začala pracovat s voličem programů nastaveným mezi dvěma pracími programy.

  • Otočením zkuste volič programů vypnout.
  • Spusťte program od začátku.

(Při načítání chybového kódu se v elektronice uloží chyba E82-E83.)

Pokud výše uvedené problém stále nevyřeší, obraťte se na autorizované servisní středisko.