Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Rozbitý horní kryt

Pro opravu či výměnu tohoto krytu se obraťte na autorizované servisní středisko.

Spotřebič nepoužívejte, dokud není tento problém odstraněn.