Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Pračka zobrazuje chybový kód EHO, EH0

Pokud spotřebič zobrazí chybové hlášení EHO / EH0, je zde problém s napájením.

Funguje jiný spotřebič ve stejné zásuvce?

  • Zkontrolujte napájení zapojením jiného spotřebiče do stejné zásuvky, zda funguje. Pokud jiný spotřebič také nefunguje, jedná se pravděpodobně o chybu kabeláže.
  • Obraťte se na vašeho místního elektrikáře, který vám poskytne radu či pokyny k napravení vadné kabeláže či vedení.

Pokud je napájení spotřebiče v pořádku:

  • Zkuste spotřebič resetovat. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte 30 sekund a poté ji zapojte zpět.
  • Stejných výsledků lze dosáhnout použitím bezpečnostního spínače. Po zapojení spotřebiče do zásuvky jej zapněte a zvolte program. Pokud se na displeji zobrazuje chybové hlášení, obraťte se na autorizované servisní středisko.
  • Was this article helpful?