Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Uvnitř trouby a mezi skleněnými panely se tvoří kondenzát / voda / vlhkost

 

Při ohřívání potravin v troubě se uvolňuje vlhkost, obzvláště pak v případě mražených potravin. Jedná se o přirozený jev. Vlhkost opouští troubu skrze ventilační otvory včetně dvířek. Proto se mezi dvěma skleněnými panely dvířek může kondenzovat vlhkost a tvořit se skvrny. Skvrny jsou způsobeny částicemi mastnoty reagujícími s ochlazujícím se vzduchem.

Obecná trouba

Některé modely jsou navrženy se systémem, který do procesu přípravy jídel zapojuje páru, aby byly pokrmy měkčí uvnitř a chřupavější na povrchu. Taková trouba neustále cirkuluje vzduch a recykluje páru. Tím zkracuje jak dobu přípravy, tak snižuje spotřebu energie.

Pára se pak na vnitřku trouby nebo na skleněných panelech může usadit jako vlhkost. Jedná se o přirozený jev.

Kondenzaci setřete po každém použití trouby. V případě nutnosti si pročtěte návod k použití.

V extrémních případech se obraťte na autorizované servisní středisko.

Mikrovlnná / kompaktní trouba

Když je zapnutá funkce mikrovlnného ohřevu, potraviny se ohřívají mimořádně rychle. Tento proces vytváří různé množství kondenzace v závislosti na druhu ohřívaného jídla a nastavené teplotě.

Z bezpečnostních důvodů nelze dvířka odpojit, což znamená, že je nelze vyčistit.

V extrémních případech se obraťte na autorizované servisní středisko.