Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji se zobrazí chybové hlášení L

 

Hlášení L značí aktivní dětskou bezpečnostní pojistku.

K vypnutí bezpečnostní pojistky si pročtěte plný popis v návodu k použití, jelikož se způsob může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.

Je-li to možné, řiďte se níže uvedeným obecným postupem.

  • Sporák vypněte a poté jej opět zapněte.
  • Současně stiskněte tlačítka „–“ a „+“.
  • Poté stiskněte tlačítko „–“.