Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji se zobrazí chybové hlášení P

 

Hlášení P značí, že je aktivní funkce posílení výkonu.

Tato funkce se automaticky vypne po krátké prodlevě a hlášení se přestane zobrazovat.

Pro více informací viz návod k použití.