Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Vnitřní kontrolka myčky nádobí nepracuje

 

Vydání 
  • Vnitřní kontrolka myčky nádobí nepracuje 
Platí pro 
  • Integrovanou myčku nádobí 
  • Volně stojící myčku nádobí 
Rozlišení 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Chcete-li vyměnit kontrolku, doručujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Výměna vnitřního světla může způsobit netěsnosti spotřebiče, pokud ji neproveedte správně.    

 

  • Was this article helpful?