Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tlačítko Zapnout/Vypnout myčky nádobí je poškozeno

 

Vydání 
  • Tlačítko Zapnout/Vypnout myčky nádobí je poškozeno 
Platí pro 
  • integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 
Rozlišení 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Chcete-li vyměnit poškozenou součást, doručujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.       

 

  • Was this article helpful?