Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Myčka nádobí zobrazuje chybový kód i40, i43 a i44

 

Problém
  • Myčka nádobí zobrazuje chybový kód i40, i43 or i44.
Platí pro
  • vestavnou myčku nádobí
  • volně stojící myčku nádobí
Řešení

1. Zkontrolujte, zda jsou čisté filtry

Špinavé filtry zpomalují průtok vody, což vede k neuspokojivým výsledkům mytí nádobí. Pravidelně je kontrolujte a čistěte.

Informace o čištění a údržbě naleznete v návodu k použití. Zde si můžete návod k použití stáhnout.

2. Resetujte spotřebič

Odpojte myčku nádobí ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a zapojte ji poté zpět.
Také můžete vypnout proud pomocí pojistek či jističe.
Pokud jste spotřebič vytáhli z jeho umístění a poté jej zasunuli zpět, je důležité ujistit se, že nedošlo k přehnutí či přiskřípnutí žádných hadic a že kohoutek je plně otevřený.
Zapněte myčku nádobí, zvolte vhodný program a spusťte jej.
Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen.

3. Zkontrolujte, zda spotřebič zobrazuje stejnou chybovou zprávu znovu, nebo zda se změnila

Pokud spotřebič zobrazuje odlišný chybový kód, zkontrolujte kód v návodu k použití, protože vám pomůže při odstraňování poruch. (Zde si můžete návod k použití stáhnout.)

4. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika

POZNÁMKA: V závislosti na problému vám může být návštěva servisního technika účtována a to i během záruční doby.

Výstraha: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.

 

  • Was this article helpful?