Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Myčka nádobí zobrazuje chybový kód C3 a AL4

 

Problém: 
  • Myčka nádobí zobrazuje chybový kód C3 a AL4 
Platí pro: 
  • Integrovanou myčku nádobí 
  • Volně stojící myčku nádobí 
     
Řešení: 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  Chybová zpráva C3 nebo AL4 signalizuje únik a/nebo hromadění vody na dně spotřebiče. Doporučujeme vyžádat si návštěvu servisního technika.    Zavřete přívod vody do myčky nádobí, abyste zabránili vyplavení.    
 

POZNÁMKA: V závislosti na problému vám může být návštěva servisního technika účtována, a to i během záruční doby.  Poznamenejte si nahlášený chybový kód a předejte jej servisnímu technikovi. Tím sice problém nevyřešíte, ale technikovi to pomůže identifikovat příčinu problému.  
 

Nahlaste chybový kód: CU  
 

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.