Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Myčka nádobí zobrazuje chybovou zprávu i50, i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

 

Vydání 
  • Myčka nádobí zobrazuje jednu z následujících chybových zpráv i50, i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F 
Platí pro 
  • integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 
Rozlišení 

1. Resetujte spotřebič.  

Odpojte myčku nádobí ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a zapojte ji poté zpět. 
Také můžete vypnout proud pomocí pojistek či jističe. 
Pokud jste spotřebič vytáhli z jeho umístění a poté jej zasunuli zpět, je důležité ujistit se, že nedošlo k přehnutí či přiskřípnutí žádných hadic a že kohoutek je plně otevřený. 
Zapněte myčku nádobí, zvolte vhodný program a spusťte jej. 
Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen. 
2. Zkontrolujte, zda spotřebič zobrazuje stejnou chybovou zprávu znovu, nebo zda se změnila.  

Pokud spotřebič zobrazuje odlišný chybový kód, zkontrolujte kód v uživatelské příručce, protože vám pomůže při odstraňování poruch. (Zde si můžete příručku stáhnout.)  

3. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.       

POZNÁMKA: V závislosti na problému vám může být návštěva servisního technika účtována a to i během záruční doby.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.