Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Myčka nádobí zanechává na nádobí a příborech bílé usazeniny

 

Problém: 
  • Myčka nádobí zanechává na nádobí a příborech bílé usazeniny. Špatný čisticí výsledek 
Platí pro: 
  • integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 
Řešení: 

1. Zkontrolujte, zda je víko dávkovače soli správně nasazeno a dotaženo.  

2. Zkontrolujte, že je dávkovač soli naplněný solí.  

3. Zkontrolujte změkčovací jednotku, zda je správně nastavená pro tvrdost vaší vody.  Viz uživatelskou příručku, kde jsou informace k tomu, jak správně nastavit tvrdost vody.

Zde si můžete příručku stáhnout.  

4. Pokud žijete v oblasti s tvrdou vodou, může být zapotřebí spolu s tabletami Multitab / „3 v 1“ přidat sůl a leštidlo pro dosažení dobrých výsledků mytí.  

5. Pokud je na vnitřní části spotřebiče vápenatý povlak, můžete jej odstranit pomocí čisticího prostředku nebo prostředku na odstranění vodního kamene pro myčky nádobí. 

Čisticí prostředky najdete v našem internetovém obchodu.  

6. Bílý povlak na nádobí a příborech lze odstranit pomocí octu nebo prostředku na odstranění vodního kamene.  

Vždy dodržujte pokyny k odstraňování vodního kamene, protože pokud nepoužíváte ochranné rukavice, hrozí nebezpečí leptání.  

Příčina: 
  • Příčinou problému může být kombinace soli a vodního kamene. Pokud můžete setřít bílý povlak prstem, jedná se pravděpodobně o zbytkovou sůl. Pokud bílý povlak setřít prstem nedokážete, ale lze ho odstranit malým množstvím octu, jedná se pravděpodobně o vodní kámen.