Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Myčka nádobí nespouští mycí program

 

Problém: 
 • Myčka nádobí nespouští mycí program 
Platí pro:
 •  integrovanou myčku nádobí 
 • volně stojící myčku nádobí 
Řešení: 

1. Ujistěte se, že jsou dvířka zcela dovřená  

 • Dvířka znovu otevřete a zavřete.
 • Pokud uslyšíte cvaknutí, znamená to, že jsou dvířka správně dovřená.  

2. Zkontrolujte, že není aktivní funkce odloženého startu  

Podrobnější pokyny k tomu, jak deaktivovat tento režim, naleznete v návodu k použití.   

3. Zkontrolujte, že neprobíhá předchozí program  

 • Pokud program stále probíhá, je třeba jej před programováním dalšího cyklu zrušit.
 • Chcete-li program zrušit, pozorně si přečtěte část o rušení programů v uživatelské příručce pro myčku nádobí.
 • U některých modelů panel zobrazuje, jak cyklus resetovat.
 • Zde si můžete příručku stáhnout.  

4. Zkontrolujte, zda není zvolena možnost „Extrémně tichý“ nebo „Noční“ provoz.  

 • Tyto možnosti obsahují v mycím programu dlouhé přestávky, které trvají až 20 minut.
 • Tento program může být stále v chodu.  

5. Zkontrolujte případné výstražné kontrolky, zvukové výstrahy nebo chybové zprávy:  

 • Chybovými zprávami mohou být blikající kontrolka, sekvence pípnutí nebo kód na displeji.
 • Nahlédněte do uživatelské příručky, kde jsou podrobné informace k tomu, jak tento problém vyřešit.  
 • Zde si můžete příručku stáhnout.  

6. Zkontrolujte možné potíže s napájením:  

 • Zkontrolujte, že je spotřebič zapojený a zapnutý.
 • Zapojte jiné zařízení do stejné zásuvky, abyste ověřili přívod elektrické energie.
 • Pokud zásuvka nefunguje, kontaktujte místního elektrikáře, aby problém vyřešil.  
 • Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.
 

 

 • Was this article helpful?