Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Myčka nádobí nespouští mycí program

 

Problém: 
  • Myčka nádobí nespouští mycí program 
Platí pro:
  •  integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 
Řešení: 

1. Ujistěte se, že jsou dvířka zcela dovřená  Dvířka znovu otevřete a zavřete. Pokud uslyšíte cvaknutí, znamená to, že jsou dvířka správně dovřená.  

2. Zkontrolujte, že není aktivní funkce odloženého startu  Podrobnější pokyny k tomu, jak deaktivovat tento režim, naleznete v návodu k použití.   

3. Zkontrolujte, že neprobíhá předchozí program  Pokud program stále probíhá, je třeba jej před programováním dalšího cyklu zrušit. Chcete-li program zrušit, pozorně si přečtěte část o rušení programů v uživatelské příručce pro myčku nádobí. U některých modelů panel zobrazuje, jak cyklus resetovat. Zde si můžete příručku stáhnout.  

4. Zkontrolujte, zda není zvolena možnost „Extrémně tichý“ nebo „Noční“ provoz.  Tyto možnosti obsahují v mycím programu dlouhé přestávky, které trvají až 20 minut. Tento program může být stále v chodu.  

5. Zkontrolujte případné výstražné kontrolky, zvukové výstrahy nebo chybové zprávy:  Chybovými zprávami mohou být blikající kontrolka, sekvence pípnutí nebo kód na displeji. Nahlédněte do uživatelské příručky, kde jsou podrobné informace k tomu, jak tento problém vyřešit.  Zde si můžete příručku stáhnout.  

6. Zkontrolujte možné potíže s napájením:  Zkontrolujte, že je spotřebič zapojený a zapnutý. Zapojte jiné zařízení do stejné zásuvky, abyste ověřili přívod elektrické energie. Pokud zásuvka nefunguje, kontaktujte místního elektrikáře, aby problém vyřešil.  Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika.    
 

 

  • Was this article helpful?