Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Myčka nádobí 3x pípne nebo 3x blikne LED kontrolka

 

Vydání   
  • Myčka nádobí 3x pípne nebo 3x blikne LED kontrolka   
Platí pro 
  • integrovanou myčku nádobí 
  • volně stojící myčku nádobí 
Rozlišení 

1. Obraťte se na autorizované servisní středisko.  

Pokud myčka nádobí 3x pípne, nebo 3x blikne LED kontrolka, signalizuje to netěsnost a shromažďování vody v dolní části spotřebiče.   

K vyřešení tohoto problému se obraťte na autorizované servisní středisko.    

Upozornění: Vypněte přívod vody do myčky nádobí, abyste zabránili vyplavení.    

POZNÁMKA: V závislosti na problému vám může být návštěva servisního technika účtována a to i během záruční doby.    

Upozornění: Nedoporučujeme používat výrobek do doby, než je problém zcela odstraněn. Odpojte výrobek od napájení a nepřipojujte jej do doby, než si budete jisti, že to je možné bezpečně provést.
 

 

  • Was this article helpful?