Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvířka myčky nádobí se nezavírají správně nebo jsou zkroucená

 

Problém 

Dvířka myčky nádobí se nezavírají správně nebo jsou zkroucená. Nesprávně seřízené zámky a/nebo závěsy mohou vést k tomu, že se dvířka myčky nádobí nebudou zavírat správně, nebo se zkroutí. 

Platí pro 
  • Integrovanou myčku nádobí 
Řešení 

1. Obraťte se na technika, který spotřebič instaloval, abyste se ujistil, že jsou zámek a dvířka instalovány v souladu s návodem k instalaci  
2. Obraťte se na autorizované servisní středisko. Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám vyžádat si návštěvu servisního technika