Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvířka myčky nádobí nezůstanou otevřená

 

Problém: 
  • Dvířka myčky nádobí nezůstanou otevřená 
Platí pro: 
  • Integrovanou myčku nádobí
Řešení: 

1. Pro dvířka myčky nádobí bez osazených kuchyňských dvířek je normální, že nezůstávají otevřená.

Jsou znovu zavřena pomocí pružin na závěsech.  

Pokud se jedná o vestavnou myčku nádobí a nejsou připojena žádná kuchyňská dvířka, nebude možné dvířka myčky otestovat.