Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dvířka myčky se náhle zavřou

 

Problém
  • Dvířka myčky se náhle zavřou.
  • Dvířka myčky se samy zavřou - spotřebič nelze naplnit
Platí pro
  • Vestavnou myčku nádobí
Řešení

1. Bude třeba instalovat vnější dvířka, aby závěsy dobře fungovaly. 

Více informací naleznete v pokynech k instalaci, které jsou dodány spolu se spotřebičem.

2. Obraťte se na autorizované servisní středisko

Pokud výše uvedené rady nevyřeší problém, doporučujeme vám si vyžádat návštěvu servisního technika.

 

  • Was this article helpful?