Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Myčka nádobí neohřívá vodu

 

Tento problém může vyřešit resetování spotřebiče.

  1. Vypojte myčku nádobí ze zásuvky, vyčkejte jednu minutu a zapojte ji zpět. Napájení také můžete vypnout pomocí panelu pojistek nebo jističe. Pokud jste spotřebič vytáhli z jeho umístění a poté jej zasunuli zpět, je důležité ujistit se, že nedošlo k přehnutí či přiskřípnutí žádných hadic a že kohoutek je plně otevřený.
  2. Zapněte myčku nádobí, zvolte vhodný program a spusťte jej.
  3. Pokud se program spustí a pracuje normálně, problém byl vyřešen.

Pokud spotřebič po resetování program správně nespustí, obraťte se na autorizované servisní středisko.