Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na displeji se zobrazí chybové hlášení i30

 

Tato chyba značí únik anebo hromadění vody na dně spotřebiče. Odpojte spotřebič od napájení, abyste zabránili vyplavení.

  • K vyřešení tohoto problému se obraťte na autorizované servisní středisko.
  • Was this article helpful?